interier

eksterier

Hrast Lino

Izvor: Fontaines Francija

Oksidacija: nizka stopnja oksidacije

Trdota po Brinellu: 3,5 - 3,7

Rahlo toniran hrast.

FSC - Kratica, ki pomeni Forest Stewardship Council, pomovira okolju primerno, socialno koristno in ekonomsko izvedljivo upravljanje svetovnih gozdov.

PEFC - Kratica, ki pomeni Programme for the Endorsement of Forest CertificationTM (Program za potrjevanje certificiranja gozdov), zagotavlja sledljivost in trajnostno gospodarjenje z gozdovi ob upoštevanju proizvodnih, ekoloških in socialnih vidikov.